Skip to main content

Privacybeleid voor cottageconstruct.be

1 Inleiding

Wij, VL Wood nv, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasbare wetgeving.

2 Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en/of het versturen van informatie over onze producten en diensten.

3 Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het aanbieden en verbeteren van onze diensten;
b. Het versturen van informatie over onze producten en diensten;
c. Het uitvoeren van onze overeenkomsten met u;
d. Het verbeteren van onze website en diensten.

4 Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

5 Delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6 Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7 Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit.

8 Contact

Voor vragen over ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@vlwood.be.

9 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website.